facebook
twitter
youtube
mail
+38 044 290 29 10
+38 044 290 29 19

Про організацію

Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) заснована в серпні 2002 року. 

Організація впроваджує проекти технічної допомоги в усіх регіонах України та співпрацює із партнерами закордоном у чотирьох основних напрямках:

 • соціальна політика
 • здоров`я та добробут
 • захист громадянських прав, у тому й права на гідну працю
 • розвиток дітей та молоді

Статутні завдання LHSI включають:

 • впровадження освітніх і наукових проектів i програм, спрямованих на зміну поведінки особи, покращання громадського здоров’я;
 • сприяння розвитку соціальних програм у сфері охорони здоров’я та праці, збереження трудових ресурсів та забезпечення гендерної рівності;
 • сприяння здійсненню моніторингу вирішення соціально-трудових проблем незахищених верств населення, захисту їх прав;
 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм з профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІД, наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб, пропагування здорового способу життя;
 • сприяння проведенню соціальних ініціатив з охорони праці та здоров’я, покращання життя людей та їх здоров’я, вирішення соціальних проблем;
 • сприяння організації співпраці з молодіжними лідерами, представниками місцевих громад, урядових структур, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, налагодженню співпраці із зарубіжними фахівцями та науковцями, сприяння взаємодії та обміну досвідом між організаціями різних країн та інтеграції України до Європейського Союзу;
 • запровадження програм направлених на розвиток дітей та молоді;
 • надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах

LHSI співпрацює з широким колом фахівців і експертів з питань захисту трудових прав,  протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших соціально-негативних явищ, розвитку дітей та молоді,  впроваджує моделі для адаптації соціально неадаптованих груп населення, а також розвиває соціальні та медичні послуги, запроваджуючи людиноорієтований підхід заснований на дотриманні прав людини. Діяльність організації відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема:

Організаційна структура LHSI

 • Загальні збори організації є вищим органом прийняття рішень в МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я».
 • Правління керує діяльністю між загальними зборами. До Правління входять міжнародні та національні експерти з соціально-економічного розвитку, молодіжної та соціальної політики.
 • Директор очолює організацію та здійснює оперативне керівництво діяльністю LHSI
 • Наглядова рада включає відомих та авторитетних осіб, завданням якої є надання рекомендацій Правлінню щодо пріоритетних напрямків діяльності та методів й механізмів впровадження в практику результатів реалізованих проектів та проведених досліджень.

У 2006 році до наглядової ради LHSI увійшли представники партнерських організацій:  Федерації профспілок України, Профспілки залізничників та транспортних будівельників України та Держнаглядпраці. У 2015 році до наглядової ради доєдналися представники служби захисту дітей.

За роки своєї діяльності LHSI реалізувала та продовжує реалізовувати більше 50 масштабних соціально-значущих національних проектів за кошти різних міжнародних партнерів.  Дізнатися більше

Детальніше про нашу діяльність – у річних звітах організації.

Напрямки діяльності
Проекти
Річні звіти
Партнери
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»
+38 044 290 29 10
+38 044 290 29 19
Всі матеріали на сайті захищені
згідно законодавства України