facebook
twitter
youtube
mail
+38 044 290 29 10
+38 044 290 29 19

Про нас

Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) заснована в серпні 2002 року. 

Організація впроваджує проекти технічної допомоги в усіх регіонах України та співпрацює із партнерами закордоном у чотирьох основних напрямках:

 • соціальна політика
 • здоров`я та добробут
 • захист громадянських прав, у тому й права на гідну працю
 • розвиток дітей та молоді

Візія

Покращення становища найбільш вразливих верст населення та дітей в Україні, базуючись на їх потребах та життєвій ситуації.

Місія

Сприяти сталому людському розвитку шляхом розширення доступу до соціальних послуг та послуг з охорони здоров'я для груп ризику, забезпечення захисту прав дітей та розширення можливостей молоді, а також сприяння гендерній рівності для кращого майбутнього українців.

Статутні завдання LHSI включають:

 • впровадження освітніх і наукових проектів i програм, спрямованих на зміну поведінки особи, покращання громадського здоров’я;
 • сприяння розвитку соціальних програм у сфері охорони здоров’я та праці, збереження трудових ресурсів та забезпечення гендерної рівності;
 • сприяння здійсненню моніторингу вирішення соціально-трудових проблем незахищених верств населення, захисту їх прав;
 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм з профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІД, наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб, пропагування здорового способу життя;
 • сприяння проведенню соціальних ініціатив з охорони праці та здоров’я, покращання життя людей та їх здоров’я, вирішення соціальних проблем;
 • сприяння організації співпраці з молодіжними лідерами, представниками місцевих громад, урядових структур, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, налагодженню співпраці із зарубіжними фахівцями та науковцями, сприяння взаємодії та обміну досвідом між організаціями різних країн та інтеграції України до Європейського Союзу;
 • запровадження програм направлених на розвиток дітей та молоді;
 • надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

LHSI співпрацює з широким колом фахівців і експертів з питань розвитку дітей та молоді, захисту прав дітей, протидії насиллю щодо дітей онлайн, захисту трудових прав громадян,  протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших соціально-негативних явищ,  впроваджує моделі для адаптації соціально неадаптованих груп населення, а також розвиває соціальні та медичні послуги, запроваджуючи людиноорієтований підхід заснований на дотриманні прав людини. Діяльність організації відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема:

Детальніше про нашу діяльність – у річних звітах організації та на сайті  www.lhsi.org.ua

Кодекси поведінки та політики організації

З розробкою та прийняттям Кодексу етики LHSI має на меті чітко пояснити модель організаційної відповідальності, яку вона переслідує при виконанні своєї діяльності, у внутрішніх відносинах та у відносинах з різними «зацікавленими сторонами". Це для того, щоб зорієнтувати свої власні дії та дії наших співробітників відповідно до точки зору етики та запобігання незаконній та безвідповідальній поведінці. Цей документ, затверджений правлінням організації, окреслює етичні принципи, які повинні керувати діями членів, працівників та залучених надавачів послуг; він також встановлює вказівки та зобов'язання щодо поведінки, очікуваної нашою організацією, тими, хто там працює, і тими, хто співпрацює з нею на загальному рівні та в різних сферах втручання. Передбачається, що ці принципи, вказівки та зобов'язання щодо поведінки доповнюють етичні обмеження різних професій, що діють, чинні нормативні положення та встановлені договірні угоди.

З повним текстом Кодексу етики можна ознайомитися, завантаживши файл, опублікований нижче:

Кодекс етики та поведінки

Враховуючи те, що LHSI впроваджує проекти, спрямовані на розвиток і захист дітей, ми прийняли окрему політику щодо захисту дітей, яка доповнює й уточнює принципи викладені в Кодексі етики.

Політика захисту дітей

Діючі проєкти на січень 2024 року

 • «Живи без обмежень», донор ПРООН
 • «Ігровий центр в Україні», донор ICDI (the Netherlands)
 • «Тобі слід знати про туберкульоз», донор  Альянс громадського здоров’я, GFATM
 • «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в Інтернеті», донор EU

Більше дивіться тут 

Хто ми
Напрямки діяльності
Тендери / Вакансії
Наша команда
Річні звіти
Партнери
МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»
+38 044 290 29 10
+38 044 290 29 19
Всі матеріали на сайті захищені
згідно законодавства України