facebook
twitter
youtube
mail
+38 044 290 29 10
+38 044 290 29 19

Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в Інтернеті

Проект впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Виконавці проекту: 

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» 

Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»

Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»

Тривалість проекту: 36 місяців (січень 2022 року – грудень 2024 року)

Географія проекту: Київ, Вінницька та Львівська області. Після пілотування заходів у трьох областях ми поділимося досвідом і знахідками проєкту з правоохоронними органами та місцевою владою по всій Україні.

Короткий опис 

Проект «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в Інтернеті» базується на визнанні пріоритету захисту дітей як однієї з уразливих груп від різних форм насильства, у тому числі кібернасильства, а також на необхідності вжити всіх можливих заходів для їх убезпечення. Діяльність проекту спрямована на підвищення спроможності правоохоронних органів та організацій громадянського суспільства забезпечувати цифрові права дітей та створювати ефективні сучасні інструменти реагування на жорстоке поводження з дітьми в Інтернеті. 

Проект також посилить роль організацій громадянського суспільства у дотриманні високих стандартів та політики управління у сфері подолання онлайн-насильства щодо дітей та їх убезпечення в кіберпросторі. 

Таким чином, загальною метою проекту є впровадження сучасних стандартів та ефективних інструментів у правоохоронній системі в Україні для убезпечення дітей у цифровому світі.

Для досягнення цієї мети передбачається:

1. Підвищити рівень професійних знань співробітників правоохоронних органів у питаннях боротьби з насильством щодо дітей в Інтернеті.

2. Покращити міжсекторну співпрацю у запобіганні та реагуванні на випадки онлайн-насильства щодо дітей в Україні.

Складові проекту та заплановані заходи

Підвищення спроможності співробітників правоохоронних органів будувати та впроваджувати ефективну сучасну систему протидії насильству щодо дітей в Інтернеті. Складова передбачає такі заходи:     :

• проведення ситуаційного аналізу щодо онлайн-насильства над дітьми в Україні;

• розробка та пілотування профілактичних програм для різних вікових груп дітей, які будуть застосовуватися правоохоронними органами;

• адаптація міжнародного досвіду забезпечення сучасних стандартів первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів для боротьби з онлайн-насильством над дітьми;

• пілотне впровадження програми первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації для працівників правоохоронних органів спільно з університетами внутрішніх справ у трьох пілотних регіонах;

• розробка та пілотне впровадження онлайн-курсів для представників правоохоронних органів із запобігання та реагування на насильство щодо дітей в Інтернеті;

• надання консультаційної підтримки співробітникам правоохоронних органів щодо забезпечення безпеки дітей в Інтернеті.

Розробка та впровадження дружнього до дітей механізму подання повідомлень про насильство в Інтернеті.

Для цього планується:

• створення онлайн-механізму (платформи) подання повідомлень  для боротьби з онлайн-насильством щодо/серед дітей;

• розробка та впровадження комунікаційної стратегії для дітей, спрямованої на профілактику насильства в Інтернеті та просування платформи для передачі повідомлень про ситуації насильства щодо дітей в Інтернеті;

• просування механізму (платформи) подання повідомлень/скарг серед дітей та відповідних зацікавлених сторін у трьох цільових регіонах.

Розробка місцевої політики та механізмів співпраці з питань протидії насильству щодо дітей в інтернеті. У рамках цього напрямку заплановано провести такі заходи:

• розробка обласних стратегій цифрової безпеки дітей у пілотних областях;

• розробка та впровадження планів заходів щодо реалізації стратегій на місцевому рівні з активним залученням щонайменше 6 ОГС через субгрант;

• навчання постачальників послуг та місцевих зацікавлених сторін для вирішення проблем насильства щодо дітей в Інтернеті на місцевому рівні.

На завершальному етапі планується зосередити увагу на поширенні досвіду та найкращих практик проекту.

Інформація про  проект на сайті ЄС

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»
+38 044 290 29 10
+38 044 290 29 19
Всі матеріали на сайті захищені
згідно законодавства України