Напрямки діяльності

Політика організації

Одним із стратегічних напрямків діяльності МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (надалі за текстом – Організація) на 2017-2018 роки є розробка та впровадження ініціатив з розвитку дітей. Також з 2016 року Організацією реалізовуються проект «Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених дітей у місті Києві та Одеській області» мета якого полягає у заохоченні та активізації участі організацій громадянського суспільства у розширенні програм з реабілітації та реінтеграції для забезпечення відновлення та психологічної допомоги для внутрішньо переміщених дітей і дітей, що постраждали від збройного конфлікту в Україні.
Наша Організація є відповідальним роботодавцем, завжди сприяє створенню дружнього до дітей середовища, в тому числі заохочуючи усіх працівників, членів організації та партнерів дотримуватися етичних вимог роботи з дітьми. У зв’язку з вищенаведеним, протоколом загальних зборів Правління Організації від 23.03.2017 року було прийнято рішення щодо впровадження в політику Організації та затвердження Кодексу поведінки для партнерів, які працюють з дітьми, запропонованого Національним Кластером захисту дітей в Україні (надалі за текстом – Кодекс поведінки)
Національний кластер захисту дітей має мандат на координацію реагування у сфері захисту дітей в Україні та зобов’язаний забезпечувати захист та благополуччя дітей. Метою Кодексу поведінки є надання чітких принципів організаціям, що працюють у сфері захисту дітей в Україні. Під дітьми розуміються особи віком до 18 років. Саме діти є однією з найбільш вразливих категорій населення під час надзвичайних ситуацій та нестабільних періодів.
Приймаючи до уваги те, що місцеві закони та звичаї можуть відрізнятися у різних країнах, Кодекс поведінки оснований на міжнародних стандартах та нормах.
По перше, всі працівники організації мають фундаментально дотримуватись принципу «Не нашкодь». Це означає, що гуманітарні дії повинні:
 • Уникати загострення нерівності та дискримінації серед постраждалого населення, а також звинувачень якоїсь із груп населення у причинах виникнення кризи.

 • Утримуватись від негативного впливу на навколишнє середовище

 • Уникати створення чи посилення конфліктів або небезпек для постраждалого населення

 • Брати до уваги особливі потреби найбільш вразливих груп дітей – включаючи внутрішньо переміщених осіб, дітей без супроводу дорослих або розлучених з батьками, інвалідів – та розробити відповідні програми, націлені на ці категорії.

  По друге, всі працівники організації (міжнародні працівники, представники генерального штабу в місіях, консультанти, національні співробітники та волонтери) незалежно від того мають вони прямий контакт із дітьми під час виконання своїх обов’язків чи ні, зобов’язанні:

 • Ставитися до дітей з повагою, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національного, етнічного чи соціального походження, інвалідності чи будь-яких інших характеристик. Повага до рівних прав для хлопчиків та дівчаток повинна дотримуватись завжди;

 • Поважати культуру, звичаї та традиції всіх людей, якщо вони не ідуть в розріз із положенням Кодексу поведінки;

 • Захищати та дбати про права дітей, а також при прийнятті рішень діяти у такий спосіб, що забезпечує дотримання найкращих інтересів дитини;

 • Підтримувати найповнішу залученість дітей, їх сімей та громад до прийняття всіх рішень, які на них впливають;

 • Отримувати інформовану згоду для всіх видів діяльності, де задіяні діти;

 • Забезпечити створення та підтримання середовища, яке запобігає дискримінації, занедбанню, фізичному та емоційному насиллю.

 • Ніколи не вступати в будь-яку форму сексуальних стосунків з дітьми та не брати участь у сексуальній експлуатації дітей. Це грубе порушення і є достатньою підставою для звільнення з роботи. Незнання про справжній вік дитини не може використовуватись як захист.

 • Ніколи не брати участь у жодній з форм сексуальної експлуатації бенефіціарів програми (дітей та дорослих).

 • Не приймати, не підтримувати та не брати участь у купівлі сексуальних послуг чи зароблянні на сексуальній експлуатації. Це правило розповсюджується на робочий та поза робочий час.

 • Не зловживати владою та можливістю впливу за рахунок своєї посади на життя та благополуччя дітей.

 • Ніколи не використовувати фізичне покарання, грубу мову, психологічні маніпуляції та інші види знущання над дітьми.

 • Ніколи не долучатися до приниження дітей та сексуальних домагань щодо них.

 • Ніколи не вимагати від дітей жодних послуг чи дій в обмін на захист чи іншу допомогу.

 • Не підтримувати та не брати участь у жодній з форм нелегальних, експлуатуючих чи насильницьких дій щодо дітей, включаючи дитячу працю та торгівлю дітьми.

 • Не використовувати дітей для домашніх потреб чи будь-якої іншої праці, яка не є відповідною до їх віку та розвитку, заважає навчанню чи грі, чи підводить їх під ризик психологічних чи фізичних травм.

 • Забезпечити конфіденційність всієї інформації про дітей згідно до найкращих інтересів дитини. Будь-яка інформація щодо дітей повинна надаватися лише на підставі принципу «мінімальної необхідної інформації» і лише за абсолютної необхідності під час виконання службових повноважень. Метою такого підходу є мінімізація можливостей зловживання інформацією, обмежуючи доступ до неї і надаючи його лише тим, кому ця інформація дійсно необхідна (а не просто вони в ній зацікавлені).

   Також, програми для дітей мають включати привітне, інклюзивне та безпечне середовище, що допомагає дітям розкрити їхній потенціал, беручи участь в різноманітних розвиваючих, навчальних, соціальних та рекреаційних видах діяльності.

  Фотографії та відео можуть бути зроблені лише за інформованої згоди дітей та їх офіційних представників. Ця згода має бути отримана у письмовій формі у присутності представника Організації. Такі матеріали повинні представляти дітей з повагою і без порушення їх гідності, а також репрезентувати реальний контекст та факти.

   По третє, Кодекс поведінки регламентує конфіденційну процедуру подання скарг та звітувань щодо порушення Кодексу поведінки.

  Керівник Організації зобов’язаний провести навчання для персоналу на всіх рівнях по звітуванню щодо порушень Кодексу поведінки. У разі необхідності керівник Організації має право залучати інших працівників та партнерів для проведення навчання.

   Процедура повідомлення про порушення Кодексу поведінки:

   У разі виявлення чи підозрівання у порушенні Кодексу поведінки, працівник Організації зобов’язаний надати інформацію наступного змісту:

 • Час і місце порушення

 • Людина, яка його вчинила

 • Тип порушення

 • Наслідки порушення

 • Будь-які подальші дій, які були вчинені

 • Всі дійсні чи підозрювані порушення мають повідомлятися вчасно.

 • Можливо, будуть необхідні різні способи подання інформації:

 • Звичайне звітування безпосередньому керівнику;

 • Звітування вище рівня безпосереднього керівника (якщо у порушенні задіяний керівник);
 • Звітування HR департаменту.
 • Надалі інформація про порушення буде повідомлена національному Кластеру захисту дітей та національній поліції України (чи поліцію країни того, хто вчинив порушення).
 • Повідомлення про порушення будуть сприйматися як такі, що несуть правдиву інформацію. Підозри не повинні стати причиною передчасного покарання допоки менеджментом організації не буде проведене вчасне, об’єктивне та чесне розслідування.
  Менеджери зобов’язуються розповсюдити цей Кодекс поведінки серед всіх працівників, бенефіціарів та їх громад, а також переконатися в тому, що вони повністю його зрозуміли.
  Вище керівництво також відповідає за подання хорошого прикладу, створення робочого середовища, яке підтримує та надає можливість дітям та співробітникам заявляти про порушення, а також впровадження дисциплінарних дій щодо працівників які порушили Кодекс поведінки (наприклад, догана або звільнення).
 • Статутні Завдання Організації +

  впровадження освітніх і наукових проектів i програм, спрямованих на зміну поведінки особи, покращання громадського здоров'я; сприяння розвитку соціальних програм у сфері охорони здоров'я та праці, збереження трудових ресурсів; сприяння здійсненню моніторингу вирішення соціально-трудових проблем незахищених верств населення, захисту прав працюючих та членів їхніх сімей; сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм з профілактики ВІЛ/СНІД, наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб, пропагування здорового способу життя; сприяння проведенню i розповсюдженню результатів соціальних ініціатив з охорони праці та здоров'я, покращання життя людей, вирішення соціальних проблем; сприяння організації співпраці з молодіжними лідерами, представниками місцевих громад, урядових структур, органів місцевого самоврядування, Детальніше
 • Організаційна структура +

  Згідно зі Статутом LHSI, наша діяльність поширюється на територію України та інших країн. Загальні збори організації – вищий орган прийняття рішень. Правління організації – керує між загальними зборами. Директор організації здійснює оперативне керівництво. Наглядова рада слідкує за фінансовою та господарською діяльністю. МГО "Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я" є відповідальним роботодавцем та сприяє створенню дружнього до дітей середовища, в тому числі заохочуючи усіх працівників та членів організації дотримуватися етичних вимог роботи з дітьми та приєдналася до Кодексу поведінки для партнерів, які працюють з дітьми, запропонованному Національним Кластером захисту дітей в Україні. Відповідне рішення було затверджено протоколом засідання зборів Правління організації від Детальніше
 • Політика організації +

  Одним із стратегічних напрямків діяльності МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (надалі за текстом – Організація) на 2017-2018 роки є розробка та впровадження ініціатив з розвитку дітей. Також з 2016 року Організацією реалізовуються проект «Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених дітей у місті Києві та Одеській області» мета якого полягає у заохоченні та активізації участі організацій громадянського суспільства у розширенні програм з реабілітації та реінтеграції для забезпечення відновлення та психологічної допомоги для внутрішньо переміщених дітей і дітей, що постраждали від збройного конфлікту в Україні. Наша Організація є відповідальним роботодавцем, завжди сприяє створенню дружнього до дітей середовища, в Детальніше
 • Партнери організації +

 • 1

Співробітники

 

Олена Січкар

Керівник напрямку розвитку дітей та молоді.

sichkar@lhsi.org.ua

тел. (044) 528-21-27

 

 

 

images/dsc_9356.jpg images/dsc_9356.jpg kostenko

Ілона Єлєнєва

Директор

ilona@lhsi.org.ua

тел. 044 28 508 20

факс 044 28 508 45

Елеонора Неєзжала

Головний бухгалтер

accountant@lhsi.org.ua

тел. 044 28 508 20

факс 044 28 508 45

Катерина Костенко

 Асистент керівника

office@lhsi.org.ua

тел. 044 28 508 20

факс 044 28 508 45

kovalenko  kovalenko sviliy

Наталія Коваленко

Фінансовий менеджер проектів

nkovalenko@lhsi.org.ua

тел. 044 28 508 20

факс 044 28 508 45

Тетяна Бахмат

Програмний менеджер у сфері громадського здоров’я. 

tbakhmat@lhsi.org.ua

тел. 044 28 508 20

факс 044 28 508 45

Ольга Цвілій

Керівник проектів у сфері

Громадського здоров’я та соціальної політики.

olga.tsviliy@lhsi.org.ua

тел. 044 28 508 20

факс 044 28 508 45

Please publish modules in offcanvas position.